Zásahove skupiny

V případě poplachového signálu na místo poplachu vyráží profesionálně vybavená zásahová vozidla s uniformovanou ozbrojenou posádkou, jejichž úkolem je provést neprodlený zásah u střeženého objektu a zajistit tak pro Vás a Váš majetek maximální bezpečí. Naše jednotky operují jak v Praze, tak také v jejím okolí a díky nepřetržitému spojení s operačním střediskem jsou schopny zakročit kdykoliv je třeba.

Obrázek Zasahove skupiny

Krátké dojezdové časy a vysoká efektivita zásahu

Protože víme, že u zásahu je vždy důležitá jeho rychlost, vysíláme na místo vždy nejbližší zásahovou jednotku. Tento postup nám umožňuje zajistit velmi krátké dojezdové časy a zvyšuje se efektivnost ochrany. Jednotka po dojezdu k objektu vyrozumí operačního středisko PCO a provede obhlídku s cílem, zjistit příčinu poplachového signálu, případně minimalizovat možné škody, způsobené například neoprávněným vniknutím do střeženého objektu či požárem. 

Možnost sjednání preventivních zásahů

Kromě zásahů reagujících na poplašné hlášení svým klientům nabízíme i možnost sjednat si pravidelné termíny obhlídek objektů. Pokud například vlastníte objekt, který si přejete vždy po ukončení pracovní doby zkontrolovat a zabezpečit, je zde možnosti individuální domluvy. V takovémto případě mohou naše jednotky zkontrolovat, zda je objekt řádně zamčený či zda jsou například uzavřeny všechny vodovodní kohoutky či zhasnutá světla v objektu.

Profesionální součinnost s kontaktními osobami a PČR

Podle zjištěných skutečností provede operační středisko PCO vyrozumění kontaktních osob a v případě potřeby také informuje Policii ČR. V případě, že to situace vyžaduje (např. jsou vylomené vstupní dveře) může posádka vyčkat do příjezdu majitele či Policie ČR a zamezit tak dalším nežádoucím činnostem. Další výhodou je, že všechna naše vozidla jsou pod nepřetržitým dohledem operačního střediska pomocí GPS a je tak velmi jednoduché určit konkrétní polohu pro případný zásah dalších jednotek či policie.

Chcete prověřit možnosti preventivních kontrol na Vašem objektu? Chcete se dozvědět více o našich zásahových skupinách? Kontaktujte nás přes formulář.

30let již působíme
v České republice

3000zákazníků věří
našim službám

2000výjezdů ročně s průměrným dojezdovým časem 10 minut