Pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany zajistí kontrolu Vámi vybraného objektu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Díky napojení na operační středisko s možností okamžitého vyslání zásahové jednotky k narušenému objektu je tak jednou z nejdůležitějších složek systému ochrany osob či majetku a přidá zabezpečovacím systémům další úroveň bezpečnosti.

Obrázek Pult centralizované ochrany

Aktuální ceník služeb pultu centralizované ochrany najdete ZDE.

Konektivita

Na Pult centralizované ochrany jsme schopni připojit jakékoliv zařízení elektronického zabezpečovacího systému (PZTS) a je celá řada způsobů, jakým jsou zprávy předávány z objektu na PCO. Jsme schopni nastavit komunikaci pomocí pevné telefonní linky, GSM komunikátoru, GPRS komunikátoru, IP komunikátoru a rádiového komunikátoru pomocí unikátní vlastní rádiové sítě. Díky těmto možnostem si tak vybere každý zákazník.

 

Příklad postupu

V případě přijetí poplachové zprávy ze zabezpečovacího systému na PCO se operační pracovník řídí postupem, který je stanoven přesně podle přání a aktuálních potřeb zákazníka. Nejčastěji je v případě poplachu telefonicky kontaktován zákazník na předem zadaných telefonních číslech. Zákazník sám určí, má-li být k objektu vyslána výjezdová jednotka pro provedení kontroly. V případě, že se operátor na uvedených číslech nedovolá, sám zorganizuje zásah výjezdové jednotky k objektu.


 

Kamerové systémy pro zvýšení přesnosti

Ideální kombinací pro minimalizaci falešných poplachů je kombinace klasického EZS se systémem kamer na klíčových místech hlídaného objektu. Případnou realizaci kamerového systému   na míru můžeme také vyřešit s námi. Díky kamerovému systému můžete u nás využívat služeb moderního Videopultu. Prostřednictvím Videopultu můžete využívat především 2 služby .


  • Kamerový monitoring – vybrané kamery jsou monitorovány v nepřetržitém 24hodinovém režimu. Je tak možné předejít nežádoucím situacím dříve, než k nim vůbec dojde. V případě vyhodnocení protiprávního jednání vysílá výjezdovou jednotku, případně rovnou Policii ČR. Tato služba je ideální např. na střežení stavby nebo parku.
  • Videoverifikace poplachu – operátor je oprávněn poplach ze zabezpečovacího systému verifikovat skrze kamerový systém. Operátor se tedy připojuje na kamery až v případě, že přijme poplachový signál z EZS. Ke každé zóně EZS je přiřazena příslušná kamera, kterou v případě poplachu má operátor zkontrolovat. Při této kontrole kontroluje jak živý stream situace, tak i zhruba minutový záznam z kamery, tak aby byl schopný identifikovat příčinu poplachu. V případě vyhodnocení, že na objektu došlu k protiprávnímu jednání vysílá výjezdovou jednotku, případně rovnou Policii ČR. Tuto službu doporučujeme např. při zabezpečení rodinných domů nebo odlehlejších rekreačních objektů.


Obě služby je možné i kombinovat dle požadavků. Část dne lze tedy poplachy videoverifikovat a část dne lze stejné kamery nepřetržitě monitorovat. Nastavení služby je dle přání zákazníka.

 

Reference pultu centralizované ochrany

Děkuji společnosti Sistel International za poskytované služby. U připojení na pult centralizované ochrany jsem ocenila možnost nastavit si scénáře výjezdů podle našich potřeb. S klidným svědomím doporučuji Sistel dalším zájemcům.

Mgr. Eva Hejdová, ředitelka MŠ Poznaňská

 

Jak funguje náš Pult centralizované ochrany?

Infografika - Jak funguje PCO Infografika - Jak funguje PCO
  1. Pomocí PZTS nebo CCTV je zaznamenáno narušení sledovaného objektu
  2. Operátor sleduje mimořádnou situaci a vyhodnocuje krizový stav a informuje klienta
  3. Operátor vysílá zásahovou skupinu, která v případě zjištění nebezpeční kontaktuje složky IZS
  4. Dochází k fyzické kontrole objektu, zajištění případného pachatele a minimalizují se případné škody na majetku

30let již působíme
v České republice

3000zákazníků věří
našim službám

2000výjezdů ročně s průměrným dojezdovým časem 10 minut