Slovníček z oboru zabezpečení a bezpečnostních služeb

Jelikož v našem oboru se používá mnoho technických termínů, zkratek a laikům neznámých slov, ve kterých se ztrácí nejeden klient a zákazník, připravili jsme pro naše návštěvníky slovníček pojmů.

Obrázek Slovníček

Audiotelefony - Jednoduchá a levná varianta pro zajištění kontrolovaného vstupu do objektu. Je tvořen dveřní jednotkou s mikrofonem a reproduktorem u vchodu do objektu a telefonem v jednotlivých interiérech (kanceláře, byty atd.).

CCTV - Kamerové bezpečnostní systémy (Průmyslové kamery) - v normách se už nově vyskytuje zkratka VSS

Darkfighter kamery - Produktová řada kamer, která je schopna snímat obraz i za snížených světelných podmínek nejen v černobílém, ale i v barevném obrazu.

EPS - Elektronická požární signalizace

EVS - Elektronické vstupní systémy

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy - staré označení

Panik - Spuštění tichého alarmu v případě ohrožení. Operátor okamžitě vysílá zásahovou jednotku s předpokladem narušení objektu a ohrožení klienta. Spuštění funkce PANIK probíhá pomocí tlačítka, klíčenky, mobilní aplikace nebo přímo na klávesnici.

PCO - Pult centralizované ochrany (Pult centrální ochrany)

Přístupové čtečky - Přístupové čtečky zamezují vstup nepovolaným osobám do předem definovaných prostor (objektů). Lze využít přístupy biometrické, autonomní, systémové, síťované a další.

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - nové označení alarmů a zabezpečovacích systémů, používané především v normách

Videopult - Speciální pracoviště do kterého jsou připojeny kamerové systémy. Operátor pak může snadno verifikovat poplach z PZTS a následně mnohem lépe rozhodovat o násaledných akcích.

Videotelefony - Systém pro kontrolovaný vstup do objektu se snímáním obrazu. Součástí sestavy je dveřní jednotka s kamerou a vnitřní zobrazovací jednotky s LCD displejem.

Videoverifikace - V případě poplachu si operátor zobrazí záznam z přístupných kamer a je schopen identifikovat příčinu poplachu, případně určit kolik pachatelů se v objektu nachází a pomoci tak zásahovým jednotkám.

VSS - Video Surveillance System (dříve CCTV) - nová zkratka pro kamerové systému používaná v normách; v českém překladu může být i VDS (Video dohledový systém)

30let již působíme
v České republice

3000zákazníků věří
našim službám

2000výjezdů ročně s průměrným dojezdovým časem 10 minut